Skip to main content

Przemysł spożywczy i przemysł napojowy

Czystość i zapobieganie powstawaniu ciał obcych we wrażliwych obszarach produkcji i napełniania.

Do produkcji żywności zastosowanie mają w szczególności dwa wymogi:

Absolutna czystość i unikanie ciał obcych we wrażliwych obszarach produkcji i napełniania.

D-flexx uwzględnia te szczególne potrzeby. Elastyczna ochrona antykolizyjna oferuje nie tylko doskonałą ochronę drogich instalacji produkcyjnych i rozlewniczych, stacji roboczych i wewnętrznych podjazdów, ale także gwarantuje, że obce ciała nie przedostaną się już nigdy więcej do środowiska pracy. D-flexx jest całkowicie barwiony i nie ma farby, która złuszcza się i schodzi z produktu z powodu uszkodzenia w wyniku kolizji. Cząsteczki stali nie mogą być również ścierane przez siły mechaniczne powstałe w wyniku uderzenia.

Kolejny plus: Produkty d-flexx są odporne chemicznie i bardzo łatwe do utrzymania w czystości za pomocą zwykłych środków czyszczących. Samodzielny system oznacza również, że nie ma żadnych ukryć dla szkodników. Utrzymaj swoje środowisko pracy w czystości - z d-flexx!