Skip to main content

przemysł spożywczy i przemysł napojowy

Do produkcji żywności zastosowanie mają w szczególności dwa wymogi: Absolutna czystość i unikanie ciał obcych we wrażliwych obszarach produkcji i napełniania.

Przemysł medyczny i farmaceutyczny

Produkcja wyrobów medycznych i farmaceutycznych jest jednym z najbardziej wrażliwych obszarów przetwórstwa.

Przemysł chemiczny

Przemysł chemiczny charakteryzuje się obsługą i przetwarzaniem często agresywnych, żrących lub toksycznych substancji.

Przemysł samochodowy i maszynowy

Niezawodny system ochrony antykolizyjnej, który dzięki swojej elastyczności absorbuje nawet duże siły uderzenia i tym samym doskonale chroni człowieka i maszynę.

Spedycja i logistyka

Systemy regałów i bram, stacje przeładunkowe, miejsca załadunku, jak również ściany hali i kolumny zawsze doskonale chronione

Sektor publiczny

Nie tylko w przemyśle przemieszczane są duże ładunki i ciężkie pojazdy. Odpowiednia ochrona przed kolizją jest również coraz ważniejszą kwestią w sektorze komunalno-miejskim oraz w obiektach wojskowych.

Sektor budownictwa

Ponieważ wymagania dotyczące jakości, bezpieczeństwa i trwałości prawie wszystkich branż i komponentów stale rosną, w tej kwestii nie może zabraknąć ochrony antykolizyjnej.